Tài sản gia đình bầu Đức tại HAG và HNG suy giảm trăm, ngàn tỷ sau 1 năm nhiều biến động

Tài sản gia đình bầu Đức tại HAG và HNG suy giảm trăm, ngàn tỷ sau 1 năm nhiều biến động

Tài sản gia đình Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tại HAG trong năm 2019 suy giảm hàng trăm tỷ đồng, còn...
'Người vợ tào khang' của bầu Đức là ai - tại sao lại bí ẩn đến vậy?

'Người vợ tào khang' của bầu Đức là ai - tại sao lại bí ẩn đến vậy?

Bầu Đức đến ngày hái trái ngọt, giã từ nỗi buồn với đất

Bầu Đức đến ngày hái trái ngọt, giã từ nỗi buồn với đất

Bầu Đức cho vay ngàn tỷ, đại gia tôn làm cú 2.500tỷ

Bầu Đức cho vay ngàn tỷ, đại gia tôn làm cú 2.500tỷ

Bầu Đức đang cho Hoàng Anh Gia Lai mượn bao nhiêu tiền?

Bầu Đức đang cho Hoàng Anh Gia Lai mượn bao nhiêu tiền?

Giải bí ẩn người vợ của đại gia bầu Đức

Giải bí ẩn người vợ của đại gia bầu Đức