Triển khai đổi biển số xe kinh doanh vận tải sang màu vàng

Triển khai đổi biển số xe kinh doanh vận tải sang màu vàng

Ngày 16/6/2020, Bộ Công an đã có Thông tư 58/2020/TT-BCA về Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển...
Vận tải hành khách dần ổn định trở lại

Vận tải hành khách dần ổn định trở lại

Trợ lực để du lịch Quảng Ninh khởi sắc trở lại

Trợ lực để du lịch Quảng Ninh khởi sắc trở lại

Ổn định hoạt động vận tải khách

Ổn định hoạt động vận tải khách

Người dân đồng thuận tiếp tục thực hiện cách ly hoạt động xã hội đến ngày 3/5

Người dân đồng thuận tiếp tục thực hiện cách ly hoạt động xã hội đến ngày 3/5

Ngày đầu thực hiện hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô

Ngày đầu thực hiện hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô

Doanh nghiệp vận tải 'gồng mình' đối phó với dịch Covid-19

Doanh nghiệp vận tải 'gồng mình' đối phó với dịch Covid-19

Uông Bí: Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó

Uông Bí: Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó