Phát hiện xe tải chở 3,5 tấn cá tạp, bốc mùi hôi thối từ Đà Nẵng đi Quảng Nam

Phát hiện xe tải chở 3,5 tấn cá tạp, bốc mùi hôi thối từ Đà Nẵng đi Quảng Nam

Bắt xe tải chở 3,5 tấn cá bốc mùi hôi thối

Bắt xe tải chở 3,5 tấn cá bốc mùi hôi thối

Đà Nẵng: Bắt giữ 3,5 tấn cá đã phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc

Đà Nẵng: Bắt giữ 3,5 tấn cá đã phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc

Bắt xe tải chở cá thối khiến người đi đường phải bịt mũi

Bắt xe tải chở cá thối khiến người đi đường phải bịt mũi

Đà Nẵng bắt xe chở 3,5 tấn cá thối

Đà Nẵng bắt xe chở 3,5 tấn cá thối

Xe tải chở 3,5 tấn cá bốc mùi hôi thối, rỉ đầy nước ra đường

Xe tải chở 3,5 tấn cá bốc mùi hôi thối, rỉ đầy nước ra đường

Bắt giữ xe tải chở 3,5 tấn cá thải nước bốc mùi hôi thối trên đường Đà Nẵng

Bắt giữ xe tải chở 3,5 tấn cá thải nước bốc mùi hôi thối trên đường Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bắt xe tải chở cá bốc mùi hôi nồng nặc

Đà Nẵng: Bắt xe tải chở cá bốc mùi hôi nồng nặc

Đà Nẵng: Bắt xe tải chở cá thối bốc mùi nồng nặc trên phố

Đà Nẵng: Bắt xe tải chở cá thối bốc mùi nồng nặc trên phố

Đà Nẵng: Bắt giữ xe tải chở 3,5 tấn cá bốc mùi hôi thối nồng nặc

Đà Nẵng: Bắt giữ xe tải chở 3,5 tấn cá bốc mùi hôi thối nồng nặc

Phát hiện tài xế chở 3,5 tấn cá thối trên phố

Phát hiện tài xế chở 3,5 tấn cá thối trên phố

Xe chở 3,5 tấn cá thối, chảy nước xuống đường bị CSGT bắt ở Đà Nẵng

Xe chở 3,5 tấn cá thối, chảy nước xuống đường bị CSGT bắt ở Đà Nẵng

Bắt xe tải vận chuyển 3,5 tấn cá thối

Bắt xe tải vận chuyển 3,5 tấn cá thối

Phát hiện xe tải chở hơn 3 tấn cá bốc mùi

Phát hiện xe tải chở hơn 3 tấn cá bốc mùi

Bắt xe chở cá phế phẩm bốc mùi thối nồng nặc ở Đà Nẵng

Bắt xe chở cá phế phẩm bốc mùi thối nồng nặc ở Đà Nẵng