Lễ ra mắt Chi hội VKBIA-Gyeonggido và sơ kết hoạt động năm 2019 của VKBIA

Lễ ra mắt Chi hội VKBIA-Gyeonggido và sơ kết hoạt động năm 2019 của VKBIA

Ngày 21/12, tại Tòa nhà Dreamplus Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt...
Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt-Hàn lập Chi hội ở tỉnh Gyeonggi

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt-Hàn lập Chi hội ở tỉnh Gyeonggi

Tăng cường kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư

Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư

Mở rộng giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Mở rộng giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức 'Gặp gỡ đầu xuân'

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức 'Gặp gỡ đầu xuân'