Bịt mặt, cầm dao đột nhập tiệm vàng cuỗm 700 triệu đồng

Bịt mặt, cầm dao đột nhập tiệm vàng cuỗm 700 triệu đồng

Trộm đột nhập lấy cắp khối tài sản trị giá khoảng 700 triệu ở tiệm vàng

Trộm đột nhập lấy cắp khối tài sản trị giá khoảng 700 triệu ở tiệm vàng

Kẻ gian đột nhập tiệm vàng, 'cuỗm' lô trang sức trị giá 700 triệu đồng

Kẻ gian đột nhập tiệm vàng, 'cuỗm' lô trang sức trị giá 700 triệu đồng

Tên trộm cầm dao đột nhập tiệm vàng lấy cắp nhiều tài sản trong đêm

Tên trộm cầm dao đột nhập tiệm vàng lấy cắp nhiều tài sản trong đêm

Tên trộm cà nhắc đột nhập cửa hàng vàng lấy đi nhiều tài sản

Tên trộm cà nhắc đột nhập cửa hàng vàng lấy đi nhiều tài sản

Hình ảnh tên trộm cầm dao đột nhập tiệm vàng trong đêm

Hình ảnh tên trộm cầm dao đột nhập tiệm vàng trong đêm

Truy tìm tên trộm đột nhập tiệm vàng qua camera

Truy tìm tên trộm đột nhập tiệm vàng qua camera

Nghệ An: Đột nhập từ tầng 4, kẻ gian vào tiệm vàng trộm tài sản lúc rạng sáng

Nghệ An: Đột nhập từ tầng 4, kẻ gian vào tiệm vàng trộm tài sản lúc rạng sáng