Kiếm bộn tiền từ na 'khủng'

Kiếm bộn tiền từ na 'khủng'

Bộ trưởng Nông nghiệp đến tận vườn mua na của người dân

Bộ trưởng Nông nghiệp đến tận vườn mua na của người dân

Trồng na sạch trên núi Mặt Quỷ, lái Trung Quốc vào tận nơi lùng mua

Trồng na sạch trên núi Mặt Quỷ, lái Trung Quốc vào tận nơi lùng mua

Na Chi Lăng: Kỳ tích trên ải biên cương

Na Chi Lăng: Kỳ tích trên ải biên cương

Lạng Sơn: Chợ na Chi Lăng nhộn nhịp mùa thu hoạch, nông dân thu nhập cả trăm triệu đồng

Lạng Sơn: Chợ na Chi Lăng nhộn nhịp mùa thu hoạch, nông dân thu nhập cả trăm triệu đồng

Người dân chung tay phát triển thương hiệu na Chi Lăng

Người dân chung tay phát triển thương hiệu na Chi Lăng

Thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn): Dân sống khổ vì gần… mỏ đá

Thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn): Dân sống khổ vì gần… mỏ đá

Nổ mìn khai thác đá ở Chi Lăng (Lạng Sơn): Cuộc sống người dân đảo lộn

Nổ mìn khai thác đá ở Chi Lăng (Lạng Sơn): Cuộc sống người dân đảo lộn

Chủ tịch Hội NDVN: Sớm xây dựng mô hình du lịch 'vườn na' ở xứ Lạng

Chủ tịch Hội NDVN: Sớm xây dựng mô hình du lịch 'vườn na' ở xứ Lạng

Chủ tịch Hội NDVN thăm 'thủ phủ' na đặc sản thu hàng tỷ ở xứ Lạng

Chủ tịch Hội NDVN thăm 'thủ phủ' na đặc sản thu hàng tỷ ở xứ Lạng

Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường: Nâng giá trị sản phẩm Na Chi Lăng

Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường: Nâng giá trị sản phẩm Na Chi Lăng

Lạng Sơn có Chánh văn phòng Tỉnh ủy mới

Lạng Sơn có Chánh văn phòng Tỉnh ủy mới