Hoàng Nhuận Cầm – 'Người lạc thời' (phần 1)

Hoàng Nhuận Cầm – 'Người lạc thời' (phần 1)

Hoàng Nhuận Cầm hay làm mọi người vui, cười. Cười ra nước mắt. 3 người vợ, 4 người con mà lúc lâm chung chỉ...
Hoàng Nhuận Cầm: Mê thơ đến chết và say điện ảnh đến phát mệt

Hoàng Nhuận Cầm: Mê thơ đến chết và say điện ảnh đến phát mệt

Tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Con gái cả không kịp về đưa tang nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Thông tin tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Thông tin tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

'Ông hoàng thơ tình' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Ông hoàng thơ tình' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

'Bác sĩ Hoa súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

'Bác sĩ Hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

'Bác sĩ Hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời tại nhà riêng

'Bác sĩ hoa súng' nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ hoa súng' nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời