Hơn 100 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển tại Việt Nam

Hơn 100 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 38 có hiệu lực thi hành từ 15/2/2021 kèm Danh mục 107 sản...
4 lĩnh vực công nghệ ưu tiên phát triển

4 lĩnh vực công nghệ ưu tiên phát triển

Ưu tiên phát triển công nghệ cao

Ưu tiên phát triển công nghệ cao

107 sản phẩm công nghệ cao được Việt Nam khuyến khích phát triển

107 sản phẩm công nghệ cao được Việt Nam khuyến khích phát triển

99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển

4 lĩnh vực Công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển

4 lĩnh vực Công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển

12 công nghệ số được Việt Nam ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng

12 công nghệ số được Việt Nam ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng

Lộ diện 41 công nghệ chủ chốt cuộc của Cách mạng công nghiệp 4.0

Lộ diện 41 công nghệ chủ chốt cuộc của Cách mạng công nghiệp 4.0

41 công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mà Bộ KH&CN đề xuất gồm những gì?

41 công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mà Bộ KH&CN đề xuất gồm những gì?

Đề xuất danh mục 41 công nghệ chủ chốt cần ưu tiên nghiên cứu phát triển, ứng dụng

Đề xuất danh mục 41 công nghệ chủ chốt cần ưu tiên nghiên cứu phát triển, ứng dụng

Đề xuất Danh mục các công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng CN lần thứ tư

Đề xuất Danh mục các công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng CN lần thứ tư