Hé lộ kịch bản tăng trưởng 5 năm tới của EVNNPC

Hé lộ kịch bản tăng trưởng 5 năm tới của EVNNPC

Tòa nhà có 2.000 người làm việc mỗi ngày ở Hà Nội đối phó như thế nào với dịch nCoV?

Tòa nhà có 2.000 người làm việc mỗi ngày ở Hà Nội đối phó như thế nào với dịch nCoV?

Nhân lực chất lượng cao, cần thử thách thực tế!

Nhân lực chất lượng cao, cần thử thách thực tế!

TT - Huế: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn rộng 65ha

TT - Huế: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn rộng 65ha

Lộ nhà đầu tư trúng thầu dự án nhà máy xử lý rác thải lớn nhất Huế

Lộ nhà đầu tư trúng thầu dự án nhà máy xử lý rác thải lớn nhất Huế

Sự học ở Tổng công ty Điện lực miền Bắc…

Sự học ở Tổng công ty Điện lực miền Bắc…

Chuyện 'tầm sư học đạo' ở EVNNPC

GIZ đề xuất công nghệ cho phép các nguồn năng lượng tái tạo hòa lưới điện tại Việt Nam

Nguy cơ Nam Phi thế chấp cảng biển cho nước ngoài