PC Khánh Hòa: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát sử dụng điện

PC Khánh Hòa: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát sử dụng điện

Vạn trái tim EVN - Một tấm lòng nhân đạo

Vạn trái tim EVN - Một tấm lòng nhân đạo

PC Khánh Hòa: Tặng 60 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo học giỏi

PC Khánh Hòa: Tặng 60 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo học giỏi

PC Khánh Hòa công bố quyết định về công tác cán bộ theo kết quả thi tuyển của EVNCPC

PC Khánh Hòa công bố quyết định về công tác cán bộ theo kết quả thi tuyển của EVNCPC

Vận động gần 150 triệu đồng sửa chữa điện trên các tuyến đường

Vận động gần 150 triệu đồng sửa chữa điện trên các tuyến đường

Điện lực Khánh Hòa diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2019

Điện lực Khánh Hòa diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2019

Diễn tập sự cố điện do thiên tai

Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh: Số hóa dữ liệu của hơn 51.000 khách hàng