Điện lực Bình Định đảm bảo an toàn hành lang lưới điện mùa mưa bão

Điện lực Bình Định đảm bảo an toàn hành lang lưới điện mùa mưa bão

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết Trung thu

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết Trung thu

Điện lực miền Trung diễn tập ứng phó xử lý sự cố điện

Điện lực miền Trung diễn tập ứng phó xử lý sự cố điện

Điện lực 13 tỉnh miền Trung thực hành chống bão cấp 11 – 12 đổ bộ vào Bình Định

Điện lực 13 tỉnh miền Trung thực hành chống bão cấp 11 – 12 đổ bộ vào Bình Định

Bình Định đảm bảo không thiếu điện mùa khô 2018

Bình Định đảm bảo không thiếu điện mùa khô 2018

Niềm vui của người dân ốc đảo Cồn Chim khi có nguồn điện mới

Niềm vui của người dân ốc đảo Cồn Chim khi có nguồn điện mới

PC Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện thu thập dữ liệu điện tử

PC Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện thu thập dữ liệu điện tử

Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện điện tử Rf-Spider

Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện điện tử Rf-Spider