CII có thể hủy kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

CII có thể hủy kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

CII và các đơn vị thành viên đã hoàn tất việc đàm phán, ký kết hợp đồng để thu hồi (vốn đầu tư và lợi...