Thầy trò cùng bắt tay chế tạo Robot thông minh phục vụ du khách

Thầy trò cùng bắt tay chế tạo Robot thông minh phục vụ du khách

Để sản xuất được một robot tự động có thể phục vụ du khách trong các khách sạn, thầy trò trong nhóm đã phải...