Học sinh bị phạt quỳ trong lớp: Bênh không đúng là hại con mình

Học sinh bị phạt quỳ trong lớp: Bênh không đúng là hại con mình

Vụ cô giáo bắt học sinh quỳ: Biên bản phụ huynh đồng ý cho con quỳ bị làm giả chữ ký?

Vụ cô giáo bắt học sinh quỳ: Biên bản phụ huynh đồng ý cho con quỳ bị làm giả chữ ký?

Tạm đình chỉ một tuần đối với giáo viên phạt học sinh quỳ trước lớp

Tạm đình chỉ một tuần đối với giáo viên phạt học sinh quỳ trước lớp

Hà Nội: Đình chỉ công tác cô giáo bắt học sinh quỳ gối

Hà Nội: Đình chỉ công tác cô giáo bắt học sinh quỳ gối

Đình chỉ giảng dạy nữ giáo viên phạt học sinh quỳ, lộ thêm nhiều thông tin bất ngờ

Đình chỉ giảng dạy nữ giáo viên phạt học sinh quỳ, lộ thêm nhiều thông tin bất ngờ

Nữ giáo viên bị tố bắt học sinh quỳ trong lớp học ở Hà Nội

Nữ giáo viên bị tố bắt học sinh quỳ trong lớp học ở Hà Nội

Đình chỉ cô giáo ở Hà Nội phạt học sinh quỳ trong lớp

Đình chỉ cô giáo ở Hà Nội phạt học sinh quỳ trong lớp

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu làm rõ việc cô giáo bắt học sinh quỳ trong lớp

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu làm rõ việc cô giáo bắt học sinh quỳ trong lớp

Hà Nội: Tạm đình chỉ cô giáo phạt học sinh quỳ gối tại Thường Tín

Hà Nội: Tạm đình chỉ cô giáo phạt học sinh quỳ gối tại Thường Tín

Phạt học sinh quỳ trước lớp, đuổi khỏi giờ học: Hình phạt phi giáo dục!

Phạt học sinh quỳ trước lớp, đuổi khỏi giờ học: Hình phạt phi giáo dục!

Đình chỉ công tác cô giáo bắt học sinh quỳ trong lớp

Đình chỉ công tác cô giáo bắt học sinh quỳ trong lớp

Cô giáo bắt nam sinh quỳ trong lớp học: Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu làm rõ

Cô giáo bắt nam sinh quỳ trong lớp học: Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu làm rõ

Sở GD-ĐT yêu cầu làm rõ vụ giáo viên bắt học sinh quỳ

Sở GD-ĐT yêu cầu làm rõ vụ giáo viên bắt học sinh quỳ