Nhiều cơ sở giáo dục đại học nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ THPT

Hiện, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã và đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT dù còn khoảng 5 tháng nữa tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nên hay không xét tuyển sớm?

Còn khoảng 6 tháng nữa tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều cơ sở GD đại học thông báo nhận hồ sơ xét tuyển sớm bằng phương thức xét học bạ THPT.