NSND Hồng Vân ưu tiên chương trình ý nghĩa thiện nguyện

NSND Hồng Vân ưu tiên chương trình ý nghĩa thiện nguyện

Bận 'tối mặt' với công việc ở sân khấu kịch, nhưng NSND Hồng Vân vẫn dành thời gian cho chương trình Tinh...