Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường, cán hai học sinh thương vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường, cán hai học sinh thương vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong

Công an triệu tập giáo viên lùi ô tô trong sân trường cán chết HS lớp 1

Công an triệu tập giáo viên lùi ô tô trong sân trường cán chết HS lớp 1

Triệu tập thầy giáo lùi xe ô tô khiến học sinh lớp 1 tử vong

Triệu tập thầy giáo lùi xe ô tô khiến học sinh lớp 1 tử vong

Giáo viên bất cẩn khi lùi xe ô tô khiến 2 học sinh tiểu học thương vong

Giáo viên bất cẩn khi lùi xe ô tô khiến 2 học sinh tiểu học thương vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe 'bất cẩn' khiến một học sinh tử vong tại chỗ

Sơn La: Giáo viên lùi xe 'bất cẩn' khiến một học sinh tử vong tại chỗ

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm chết học sinh

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm chết học sinh

Giáo viên bất cẩn lùi xe trong sân trường, học sinh lớp 1 tử vong tại chỗ

Giáo viên bất cẩn lùi xe trong sân trường, học sinh lớp 1 tử vong tại chỗ

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường chèn lên người 2 học sinh, 1 em tử vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường chèn lên người 2 học sinh, 1 em tử vong