Hà Nội có 5 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Hà Nội có 5 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ

5 nữ thanh niên Hà Nội tình nguyện nhập ngũ

5 nữ thanh niên Hà Nội tình nguyện nhập ngũ

Tiếp nối ngọn lửa 'Ba sẵn sàng'

Tiếp nối ngọn lửa 'Ba sẵn sàng'

Tân binh Hà Nội hào hứng trước ngày nhập ngũ

Tân binh Hà Nội hào hứng trước ngày nhập ngũ

Cô gái Hà Thành tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ

Cô gái Hà Thành tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ

Tốt nghiệp ĐH, cô gái 9X viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp ĐH, cô gái 9X viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Gần 2.000 thanh niên Thủ đô viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Gần 2.000 thanh niên Thủ đô viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Cô gái Hà thành từ bỏ công việc, tình nguyện nhập ngũ năm 2018

Cô gái Hà thành từ bỏ công việc, tình nguyện nhập ngũ năm 2018

Cô gái tình nguyện nhập ngũ vì muốn có 'tinh thần thép'

Cô gái tình nguyện nhập ngũ vì muốn có 'tinh thần thép'

Tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ tình nguyện nhập ngũ