Thu hồi nhiều quyết định bổ nhiệm sai ở Đắk Nông

Thu hồi nhiều quyết định bổ nhiệm sai ở Đắk Nông

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) vừa ký quyết định thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm phụ...
Đác Nông thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm nhân sự

Đác Nông thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm nhân sự

Thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm sai ở Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

Thu hồi 39 quyết định bổ nhiệm sai ở Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

Bổ nhiệm 'thần tốc' nữ nhân viên hợp đồng làm lãnh đạo

Bổ nhiệm 'thần tốc' nữ nhân viên hợp đồng làm lãnh đạo

Động cơ gì khiến Giám đốc TTYT Đắk R'lấp bổ nhiệm lãnh đạo thần tốc?

Động cơ gì khiến Giám đốc TTYT Đắk R'lấp bổ nhiệm lãnh đạo thần tốc?

Đắk Nông: Lại phát hiện trường hợp bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc'

Đắk Nông: Lại phát hiện trường hợp bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc'

Thêm một nữ 9x được bổ nhiệm 'thần tốc' làm lãnh đạo

Thêm một nữ 9x được bổ nhiệm 'thần tốc' làm lãnh đạo

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đác R'lấp có lạm quyền?

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đác R'lấp có lạm quyền?