Nghi vấn Thứ trưởng Trần Quý Kiên mua gom đất nông - lâm trường: Cần làm rõ đúng sai

Nghi vấn Thứ trưởng Trần Quý Kiên mua gom đất nông - lâm trường: Cần làm rõ đúng sai

Thứ trưởng 'gom' đất nông trường: Thu gom nhưng không đứng tên...

Thứ trưởng 'gom' đất nông trường: Thu gom nhưng không đứng tên...

Xác minh địa giới hành chính vụ đất đai nghi của Thứ trưởng?

Xác minh địa giới hành chính vụ đất đai nghi của Thứ trưởng?

Sự thật tin đồn một Thứ trưởng 'gom' đất nông trường

Sự thật tin đồn một Thứ trưởng 'gom' đất nông trường

Thứ trưởng Bộ TN-MT thu mua hàng ngàn mét vuông đất lâm trường?

Thứ trưởng Bộ TN-MT thu mua hàng ngàn mét vuông đất lâm trường?

Thứ trưởng Bộ TN-MT mua gom hàng chục ngàn mét vuông đất lâm trường

Thứ trưởng Bộ TN-MT mua gom hàng chục ngàn mét vuông đất lâm trường

Lãnh đạo xã Yên Bài nói về đất nghi của Thứ trưởng Bộ TN&MT

Lãnh đạo xã Yên Bài nói về đất nghi của Thứ trưởng Bộ TN&MT

Người mua 8.000m2 đất trùng khớp với tên một Thứ trưởng

Người mua 8.000m2 đất trùng khớp với tên một Thứ trưởng