Dustin Nguyễn và câu chuyện bóng đè

Vì sao Dustin Nguyễn bỗng dưng bị bóng đè?

Vì sao Dustin Nguyễn bỗng dưng bị bóng đè?

Tranh cãi không dứt về cái tên 'Bóng đè' của Đỗ Hoàng Diệu

Tranh cãi không dứt về cái tên 'Bóng đè' của Đỗ Hoàng Diệu

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu phản ứng tên phim 'Bóng đè' của NSX New Arena

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu phản ứng tên phim 'Bóng đè' của NSX New Arena

Hồ Anh Thái nói về phim 'Bóng đè': Tối kị đặt trùng tên tác phẩm người khác

Hồ Anh Thái nói về phim 'Bóng đè': Tối kị đặt trùng tên tác phẩm người khác

Đỗ Hoàng Diệu nói gì về phim 'Bóng đè' trùng tên với tác phẩm của mình?

Đỗ Hoàng Diệu nói gì về phim 'Bóng đè' trùng tên với tác phẩm của mình?

Nguyễn Vĩnh Tiến: Lạc bước thành công trong khu vườn âm nhạc

Các nhà văn trẻ... đang ở đâu?

Góc nhìn của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu: Quan niệm 'Sự sống nảy sinh từ cái chết'

Đỗ Hoàng Diệu trở lại với 'Lưng rồng': Lợi hại hơn xưa

Tác giả 'Bóng đè' Ðỗ Hoàng Diệu đã tiết chế sex trong truyện mới

Lưng rồng - vẫn những ẩn dụ xót xa

Đỗ Hoàng Diệu: Vẫn bị đè bởi chiếc bóng vô hình

Những người phụ nữ bị bóng đè trong văn Đỗ Hoàng Diệu