Bình yên trên đảo tiền tiêu Đông Bắc

Bình yên trên đảo tiền tiêu Đông Bắc

Vững vàng trên từng tấc đất, tấc biển ở huyện đảo Cô Tô

Vững vàng trên từng tấc đất, tấc biển ở huyện đảo Cô Tô

Đồn Biên phòng Thanh Lân tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân

Đồn Biên phòng Thanh Lân tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân

Nối dài yêu thương

Nối dài yêu thương

Huyện Cô Tô bắt giữ 6 tàu khai thác thủy sản trái phép

Huyện Cô Tô bắt giữ 6 tàu khai thác thủy sản trái phép

Bắt giữ 3 tàu khai thác thủy sản hình thức hủy diệt

Bắt giữ 3 tàu khai thác thủy sản hình thức hủy diệt

Quảng Ninh: Bắt giữ 15 tàu khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt

Quảng Ninh: Bắt giữ 15 tàu khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt

Khai thác thủy sản bằng vòi xịt, 15 tàu bị lập biên bản

Khai thác thủy sản bằng vòi xịt, 15 tàu bị lập biên bản

Quảng Ninh: Huyện đảo Cô Tô bắt giữ 15 tàu khai thác thủy sản trái phép

Quảng Ninh: Huyện đảo Cô Tô bắt giữ 15 tàu khai thác thủy sản trái phép