Tại sao người Việt thường thờ chó đá?

Tại sao người Việt thường thờ chó đá?

Tôn vinh chú khuyển

Tôn vinh chú khuyển

Kỳ thú ngôi đền Cẩu Nhi trên đảo nhỏ ở hồ Trúc Bạch

Kỳ thú ngôi đền Cẩu Nhi trên đảo nhỏ ở hồ Trúc Bạch

Những chú chó có linh hồn

Những chú chó có linh hồn

Hà Nội: Kỳ thú ngôi đền Cẩu Nhi trên đảo nhỏ trong hồ Trúc Bạch

Hà Nội: Kỳ thú ngôi đền Cẩu Nhi trên đảo nhỏ trong hồ Trúc Bạch

Loài chó: Thân thuộc và kính ngưỡng

Loài chó: Thân thuộc và kính ngưỡng

Kỳ thú chuyện chó đá

Kỳ thú chuyện chó đá

Bí ẩn tục thờ chó đá ở ngoại thành Hà Nội

Bí ẩn tục thờ chó đá ở ngoại thành Hà Nội

Đền Cẩu Nhi và tục thờ chó đá

Đền Cẩu Nhi và tục thờ chó đá

Tục thờ chó đá của người Việt

Tục thờ chó đá của người Việt

Nghê, thiên khuyển trong văn hóa Việt

Nghê, thiên khuyển trong văn hóa Việt

Khám phá tục thờ chó đá của người dân làng Địch Vĩ

Khám phá tục thờ chó đá của người dân làng Địch Vĩ

Khám phá bí ẩn tục thờ chó đá của người Việt

Khám phá bí ẩn tục thờ chó đá của người Việt

Kỳ lạ ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội kêu oan với... chó đá

Kỳ lạ ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội kêu oan với... chó đá