Nhìn lại các công trình ngăn mặn hiện có ở ĐBSCL

Nhìn lại các công trình ngăn mặn hiện có ở ĐBSCL

Vẫn tranh cãi quanh Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Vẫn tranh cãi quanh Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Nguy cơ nghèo hóa bán đảo Cà Mau

Nguy cơ nghèo hóa bán đảo Cà Mau

Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé: Địa phương tán đồng, nhà khoa học phản bác

Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé: Địa phương tán đồng, nhà khoa học phản bác

Siêu dự án ngăn mặn 3.300 tỷ ở miền Tây bị phản đối dữ dội

Siêu dự án ngăn mặn 3.300 tỷ ở miền Tây bị phản đối dữ dội

Hội thảo về chủ đề giúp nông dân làm kinh tế nông nghiệp

Hội thảo về chủ đề giúp nông dân làm kinh tế nông nghiệp

Chuyên gia: Không cần thiết phải xây dựng dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Chuyên gia: Không cần thiết phải xây dựng dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Chuyên gia: Không cần thiết phải xây dựng dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Chuyên gia: Không cần thiết phải xây dựng dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé