Khai mạc triển lãm 'Thiên nhiên ở giữa' của nhóm Họa sỹ Lưu Động

Khai mạc triển lãm 'Thiên nhiên ở giữa' của nhóm Họa sỹ Lưu Động

Triển lãm tranh 'Thiên nhiên ở giữa' của nhóm Họa sỹ Lưu Động đã khai mạc chiều 18/9 tại Phòng triển lãm...
'Thiên nhiên ở giữa' đánh dấu 10 năm hoạt động của nhóm họa sĩ Lưu động

'Thiên nhiên ở giữa' đánh dấu 10 năm hoạt động của nhóm họa sĩ Lưu động

Triển lãm tranh online giúp người nghèo Quảng Nam

Triển lãm tranh online giúp người nghèo Quảng Nam

Triển lãm 'Xuôi dòng sông Thu' vì người nghèo Quảng Nam

Triển lãm 'Xuôi dòng sông Thu' vì người nghèo Quảng Nam

Triển lãm trực tuyến 'Xuôi dòng sông Thu' để Gieo Nhà Gặt Nhà

Triển lãm trực tuyến 'Xuôi dòng sông Thu' để Gieo Nhà Gặt Nhà

Triển lãm Ngày mới trở lại của nhóm 8 họa sĩ

Triển lãm Ngày mới trở lại của nhóm 8 họa sĩ

Triển lãm và workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật'

Triển lãm và workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật'