Dân tự ý làm đường nhựa trên đất nông nghiệp để phân lô bán nền ở Phan Thiết

Dân tự ý làm đường nhựa trên đất nông nghiệp để phân lô bán nền ở Phan Thiết

Gần 2 km đường nhựa 'mọc' trên đất nông nghiệp

Gần 2 km đường nhựa 'mọc' trên đất nông nghiệp

Tháo dỡ 2 con đường xây dựng trái phép quanh dự án sân bay Phan Thiết

Tháo dỡ 2 con đường xây dựng trái phép quanh dự án sân bay Phan Thiết

Bình Thuận: Người dân tự ý làm gần 2km đường nhựa để 'tiện việc' phân lô bán nền đất

Bình Thuận: Người dân tự ý làm gần 2km đường nhựa để 'tiện việc' phân lô bán nền đất

Dân tự ý làm gần 2km đường nhựa để phân lô bán nền tại Phan Thiết

Dân tự ý làm gần 2km đường nhựa để phân lô bán nền tại Phan Thiết

Chính quyền chậm chạp, vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp kéo dài

Chính quyền chậm chạp, vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp kéo dài

Làm đường trên đất dự án ma: Làm đêm nên không biết?

Tuyên Quang: Nhiều giải pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng