Hơn 250 con vịt bị đầu độc?

Thừa Thiên – Huế: 252 con vịt chết không phải do dịch

Thừa Thiên – Huế: 252 con vịt chết không phải do dịch

Vụ vịt chết hàng loạt tại Huế: Gia đình nghi ngờ bị đầu độc

Vụ vịt chết hàng loạt tại Huế: Gia đình nghi ngờ bị đầu độc

Vụ hàng trăm con vịt chết đột ngột: Xuất hiện tình tiết bất thường?

Vụ hàng trăm con vịt chết đột ngột: Xuất hiện tình tiết bất thường?

Thừa Thiên-Huế: Gần 300 con vịt chết không rõ nguyên nhân

Thừa Thiên-Huế: Gần 300 con vịt chết không rõ nguyên nhân

Thừa Thiên Huế: Hàng trăm con vịt nuôi chết hàng loạt, dân lo lắng

Thừa Thiên Huế: Hàng trăm con vịt nuôi chết hàng loạt, dân lo lắng

Huế: Đau lòng, 252 con vịt sắp bán bỗng quay đơ chết 'bí ẩn'

Huế: Đau lòng, 252 con vịt sắp bán bỗng quay đơ chết 'bí ẩn'

Hoang mang vì hàng trăm con vịt chết không rõ nguyên nhân

Hoang mang vì hàng trăm con vịt chết không rõ nguyên nhân

Huế: Đàn vịt nuôi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Huế: Đàn vịt nuôi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Vịt nuôi đàn ở Huế chết hàng loạt, dân hoang mang

Vịt nuôi đàn ở Huế chết hàng loạt, dân hoang mang