Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Khánh Hòa, Ninh Bình

Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Khánh Hòa, Ninh Bình

Các tỉnh thành Khánh Hòa, Ninh Bình vừa triển khai công tác cán bộ, theo đó trao quyết định, bầu bổ sung...
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư TƯ Đảng chỉ định 4 nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Bí thư TƯ Đảng chỉ định 4 nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sân golf lấp gần 7 ha hồ thủy lợi

Sân golf lấp gần 7 ha hồ thủy lợi

Ninh Bình: Rà soát lại toàn bộ văn bản cấp đất xây chùa Bái Đính

Ninh Bình: Rà soát lại toàn bộ văn bản cấp đất xây chùa Bái Đính

Doanh nghiệp Xuân Trường khẳng định không quản lý chùa Bái Đính

Doanh nghiệp Xuân Trường khẳng định không quản lý chùa Bái Đính