Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền xả nước qua tràn để phòng mưa lớn

Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền xả nước qua tràn để phòng mưa lớn

Từ ngày 16/12, trên địa bàn Thừa Thiên – Huế bắt đầu có mưa to, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm...
Thủy điện Hương Điền điều tiết xả nước đối phó với mưa lớn

Thủy điện Hương Điền điều tiết xả nước đối phó với mưa lớn

Sạt lở núi uy hiếp thủy điện

Sạt lở núi uy hiếp thủy điện

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền: Đề nghị Bộ Công thương báo cáo

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền: Đề nghị Bộ Công thương báo cáo

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện Hương Điền

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện Hương Điền

Sạt lở hàng ngàn m3 đất dưới chân hồ thủy điện Hương Điền

Sạt lở hàng ngàn m3 đất dưới chân hồ thủy điện Hương Điền

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện Hương Điền

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện Hương Điền

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện Hương Điền

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện Hương Điền

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền: Không chủ quan

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền: Không chủ quan

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền, 5000 m3 đất đá bị cuốn xuống sông Bồ

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền, 5000 m3 đất đá bị cuốn xuống sông Bồ

Thừa Thiên - Huế: Sạt lở khoảng 5.000 m3 đất đá ở thủy điện Hương Điền

Thừa Thiên - Huế: Sạt lở khoảng 5.000 m3 đất đá ở thủy điện Hương Điền

Theo dõi diễn biến sạt lở phía hạ lưu đập Thủy điện Hương Điền

Theo dõi diễn biến sạt lở phía hạ lưu đập Thủy điện Hương Điền

Thừa Thiên Huế: Sạt lở 5.000 m3 đất gần chân đập thủy điện Hương Điền

Thừa Thiên Huế: Sạt lở 5.000 m3 đất gần chân đập thủy điện Hương Điền

Lại sạt lở đập thủy điện ở Huế: Sở Công thương nói gì?

Lại sạt lở đập thủy điện ở Huế: Sở Công thương nói gì?

Thừa Thiên Huế: Nhà máy Thủy điện Hương Điền đảm bảo an toàn, vận hành bình thường

Thừa Thiên Huế: Nhà máy Thủy điện Hương Điền đảm bảo an toàn, vận hành bình thường

Khoảng 5.000m3 đất đá sạt lở gần chân đập Thủy điện Hương Điền

Khoảng 5.000m3 đất đá sạt lở gần chân đập Thủy điện Hương Điền

Sạt lở hạ lưu thủy điện ở TT-Huế, Sở Công thương đề xuất giải pháp gì?

Sạt lở hạ lưu thủy điện ở TT-Huế, Sở Công thương đề xuất giải pháp gì?

Sạt lở khoảng 5.000 m3 đất ở thủy điện Hương Điền

Sạt lở khoảng 5.000 m3 đất ở thủy điện Hương Điền

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền

Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền

Quan trắc, theo dõi diễn biến điểm sạt lở phía hạ lưu đập Thủy điện Hương Điền

Quan trắc, theo dõi diễn biến điểm sạt lở phía hạ lưu đập Thủy điện Hương Điền

5.000m3 đất đá sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền

5.000m3 đất đá sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền

5.000m3 đất đá sạt lở uy hiếp thủy điện Hương Điền

5.000m3 đất đá sạt lở uy hiếp thủy điện Hương Điền

Sạt lở 5.000 khối đất, đá gần chân đập thủy điện Hương Điền

Sạt lở 5.000 khối đất, đá gần chân đập thủy điện Hương Điền

Lạnh người cảnh sạt lở kinh hoàng ở hạ lưu thủy điện tại TT-Huế

Lạnh người cảnh sạt lở kinh hoàng ở hạ lưu thủy điện tại TT-Huế