Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ chủ chốt xã bị cách chức

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ chủ chốt xã bị cách chức

Nhiều cán bộ xã bị cách chức vì dùng bằng THPT 'không hợp pháp'

Quảng Nam: Sử dụng 'bằng giả', hàng loạt cán bộ bị kỷ luật cách chức

Quảng Nam: Sử dụng 'bằng giả', hàng loạt cán bộ bị kỷ luật cách chức

Kỷ luật 5 đảng viên vì sử dụng bằng tốt nghiệp không hợp pháp

Kỷ luật 5 đảng viên vì sử dụng bằng tốt nghiệp không hợp pháp

Cách chức 5 cán bộ ở Quảng Nam vì dùng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ ở Quảng Nam vì dùng bằng giả

5 cán bộ xã bị cách chức vì dùng 'bằng THPT không hợp pháp'

5 cán bộ xã bị cách chức vì dùng 'bằng THPT không hợp pháp'

Quảng Nam: 5 cán bộ chủ chốt ở xã mất chức vì dùng bằng giả

Quảng Nam: 5 cán bộ chủ chốt ở xã mất chức vì dùng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ do sử dụng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ do sử dụng bằng giả

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam bị cách chức vì dùng bằng giả

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam bị cách chức vì dùng bằng giả

Kỷ luật nhiều lãnh đạo và cán bộ sử dụng bằng giả

Kỷ luật nhiều lãnh đạo và cán bộ sử dụng bằng giả

Quảng Nam cách chức 5 cán bộ xã vì bằng cấp

Quảng Nam cách chức 5 cán bộ xã vì bằng cấp

Dùng bằng giả, 5 cán bộ chủ chốt ở 1 xã mất chức

Dùng bằng giả, 5 cán bộ chủ chốt ở 1 xã mất chức