Thái Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Thái Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ nhiệm nhân sự quân đội và Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bổ nhiệm nhân sự quân đội và Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên

Trao quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Hồng Diên làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Trao quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Hồng Diên làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Thái Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thái Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng và 9 tỉnh thành

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng và 9 tỉnh thành

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên

Chủ tịch UBND làm Bí thư tỉnh ủy Thái Bình

Chủ tịch UBND làm Bí thư tỉnh ủy Thái Bình