Sẽ thu hồi đất rừng của 5 cán bộ xã được chia sai quy định

Huyện Ea Kar tiếp tục làm rõ các vấn đề Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

Huyện Ea Kar tiếp tục làm rõ các vấn đề Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

Làm giả giấy tờ hưởng chế độ hơn 346 triệu đồng

Vụ '9 tuổi đã đi bộ đội': Truy thu gần 350 triệu đồng

Vụ '9 tuổi đã đi bộ đội': Truy thu gần 350 triệu đồng

Tạm đình chỉ trợ cấp vụ 'Khai hồ sơ hưởng chế độ, 9 tuổi đã đi bộ đội'

Tạm đình chỉ trợ cấp vụ 'Khai hồ sơ hưởng chế độ, 9 tuổi đã đi bộ đội'

Nhiều dấu hiệu sai phạm cần được làm rõ, xử lý nghiêm

Nhiều dấu hiệu sai phạm cần được làm rõ, xử lý nghiêm

Đắk Lắk yêu cầu xử lý nhanh những vụ việc báo Đại Đoàn Kết phản ánh

Đắk Lắk yêu cầu xử lý nhanh những vụ việc báo Đại Đoàn Kết phản ánh