Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Sáng 29-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị...
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao 120 phần quà cho ngư dân, học sinh nghèo huyện đảo Kiên Hải

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao 120 phần quà cho ngư dân, học sinh nghèo huyện đảo Kiên Hải

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4

Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4 bám sát phương châm 'Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm'

Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4 bám sát phương châm 'Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm'

Quân ủy Trung ương bổ nhiệm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

Quân ủy Trung ương bổ nhiệm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

Bổ nhiệm tân Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

Bổ nhiệm tân Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gặp mặt cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gặp mặt cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển gặp mặt cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển gặp mặt cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Cảnh sát biển đưa Tết đến hải đảo

Cảnh sát biển đưa Tết đến hải đảo

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Phối hợp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và tặng quà cho ngư dân nghèo tại Hải Phòng

Phối hợp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam và tặng quà cho ngư dân nghèo tại Hải Phòng

Ký kết chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Ký kết chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân