Bầu cử sớm tại Áo: Đảng ÖVP của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz dẫn đầu

Bầu cử sớm tại Áo: Đảng ÖVP của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz dẫn đầu

Đảng ÖVP bảo thủ với ứng cử viên hàng đầu Sebastian Kurz - cựu Thủ tướng Áo, đang trên đường giành chiến...