9 kiểu người tưởng bình thường hóa ra rất thông minh, đáng để học tập

9 kiểu người tưởng bình thường hóa ra rất thông minh, đáng để học tập

Cổ nhân có câu 'Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ'. Biết sai không nói, biết đúng cũng không lộ, đó...
Thầy nhà hiền triết, một đứa bé

Thầy nhà hiền triết, một đứa bé

Lời tiên tri linh ứng của Tào Tháo thời Tam Quốc khiến hậu thế khiếp sợ

Lời tiên tri linh ứng của Tào Tháo thời Tam Quốc khiến hậu thế khiếp sợ

Tôn giả Pháp Loa hình ảnh của sự đạt ngộ

Tôn giả Pháp Loa hình ảnh của sự đạt ngộ

Phật tử có thể tự thọ giới Bát quan trai tại nhà?

Phật tử có thể tự thọ giới Bát quan trai tại nhà?

Lý do thật sự khiến Tư Mã Ý không muốn gia nhập phe Tào Tháo

Lý do thật sự khiến Tư Mã Ý không muốn gia nhập phe Tào Tháo

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của Tào Tháo vì sao Tư Mã Ý lại sợ hãi?

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của Tào Tháo vì sao Tư Mã Ý lại sợ hãi?

Để làm nên đại sự trong tương lai, tuổi trẻ phải học được chữ này

Để làm nên đại sự trong tương lai, tuổi trẻ phải học được chữ này

Lộ điểm yếu lớn nhất của Tần Thủy Hoàng: Vì sao người đời lại thấy thương cảm?

Lộ điểm yếu lớn nhất của Tần Thủy Hoàng: Vì sao người đời lại thấy thương cảm?

Hồ Chí Minh - bậc đại nhân - đại trí - đại dũng

Hồ Chí Minh - bậc đại nhân - đại trí - đại dũng

Phật dạy: Người bất khả chiến bại là người làm được điều này

Phật dạy: Người bất khả chiến bại là người làm được điều này

Một đoạn nhân duyên

Một đoạn nhân duyên

Đây chính là điều hơn người của 'bậc đại trí'

Đây chính là điều hơn người của 'bậc đại trí'

3 loại người đừng bao giờ phí thời gian tranh chấp

3 loại người đừng bao giờ phí thời gian tranh chấp

7 điều phải học, 6 thứ cần có, 3 việc nên tránh mới để hưởng trọn tuổi già

7 điều phải học, 6 thứ cần có, 3 việc nên tránh mới để hưởng trọn tuổi già

Đây chính là đặc điểm nổi bật nhất định có ở người trí tuệ

Đây chính là đặc điểm nổi bật nhất định có ở người trí tuệ

Con người trưởng thành khi thực sự buông bỏ được 3 thứ quý giá sau

Con người trưởng thành khi thực sự buông bỏ được 3 thứ quý giá sau

Người thông minh luôn biết cách 'tận dụng' điểm tốt của kẻ thù để thành công

Người thông minh luôn biết cách 'tận dụng' điểm tốt của kẻ thù để thành công

Người thông minh luôn biết cách 'tận dụng' điểm tốt của kẻ thù để thành công

Người thông minh luôn biết cách 'tận dụng' điểm tốt của kẻ thù để thành công

Giận quá mất khôn, mất hết tất cả: 2 câu thần chú giúp xua tan nộ khí, cõi lòng được bình thản an nhiên

Giận quá mất khôn, mất hết tất cả: 2 câu thần chú giúp xua tan nộ khí, cõi lòng được bình thản an nhiên

Sự trường tồn của Phật pháp

Sự trường tồn của Phật pháp

Cổ nhân dạy: Đại ai dị thất nhan nếu hiểu được sẽ phúc đức vô lượng

Cổ nhân dạy: Đại ai dị thất nhan nếu hiểu được sẽ phúc đức vô lượng

Tiền nhiều để làm gì? 3 cảnh giới tiêu tiền của bậc đại trí

Tiền nhiều để làm gì? 3 cảnh giới tiêu tiền của bậc đại trí

2 câu thần chú giúp xua tan nộ khí, cõi lòng được an nhiên

2 câu thần chú giúp xua tan nộ khí, cõi lòng được an nhiên

Con người chỉ thực sự trưởng thành khi buông bỏ được điều này

Con người chỉ thực sự trưởng thành khi buông bỏ được điều này

Đức Phật dạy: Người có điểm này chắc chắn sẽ thành công và chiến thắng

Đức Phật dạy: Người có điểm này chắc chắn sẽ thành công và chiến thắng

Phật dạy 3 điều làm tốt để thu phục lòng người

Phật dạy 3 điều làm tốt để thu phục lòng người

9 điều sau ai cũng cần biết để được Thần Phật độ trì, vạn sự như ý

9 điều sau ai cũng cần biết để được Thần Phật độ trì, vạn sự như ý

Dù nghèo cách mấy cũng phải chi tiêu 2 loại tiền sau

Dù nghèo cách mấy cũng phải chi tiêu 2 loại tiền sau

Buông xả hơn thua nhưng không im lặng

Buông xả hơn thua nhưng không im lặng

Tu pháp gì không gặp ác đời sau?

Tu pháp gì không gặp ác đời sau?

Đọc sách: Nôn nao những phận đời, phận người

Đọc sách: Nôn nao những phận đời, phận người

Bạn bè Thụy Sĩ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bạn bè Thụy Sĩ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hán Sở tranh hùng: Bỏ lỡ nhân vật này Hạng Vũ mất cơ hội thống nhất Trung Hoa

Hán Sở tranh hùng: Bỏ lỡ nhân vật này Hạng Vũ mất cơ hội thống nhất Trung Hoa

50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ tại Lâm Đồng

50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ tại Lâm Đồng

Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương lớn về sự nêu gương

Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương lớn về sự nêu gương

Học Bác, đề cao trách nhiệm nêu gương

Học Bác, đề cao trách nhiệm nêu gương

Học tập và noi gương Bác cần đi vào thực chất, tránh phô trương

Học tập và noi gương Bác cần đi vào thực chất, tránh phô trương

Hợp tác dịch và xuất bản sách 'Bác Hồ viết Di chúc' tại Nga

Hợp tác dịch và xuất bản sách 'Bác Hồ viết Di chúc' tại Nga

'Tứ Ân' trong đạo Phật nghĩa là gì?

'Tứ Ân' trong đạo Phật nghĩa là gì?

Bàn về hai chữ cư sĩ trong kinh Tăng nhất A-hàm

Bàn về hai chữ cư sĩ trong kinh Tăng nhất A-hàm

Bàn về hai chữ cư sĩ trong kinh Tăng nhất A-hàm

Bàn về hai chữ cư sĩ trong kinh Tăng nhất A-hàm

Minh triết Hồ Chí Minh trong Di chúc

Minh triết Hồ Chí Minh trong Di chúc