Khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ cần làm gì?

Khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ cần làm gì?

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ sớm có kế hoạch chào từ biệt (farewell calls) các vị lãnh đạo cấp cao...
Khai mạc Triển lãm Trang phục truyền thống các nước ASEAN

Khai mạc Triển lãm Trang phục truyền thống các nước ASEAN

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia

Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia

Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia

Lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Các biện pháp phòng chống COVID -19 được triển khai đồng bộ không phân biệt quốc tịch

Các biện pháp phòng chống COVID -19 được triển khai đồng bộ không phân biệt quốc tịch

Trao thư của Thủ tướng về việc lùi thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Trao thư của Thủ tướng về việc lùi thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Thông báo điều chỉnh thời gian hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan

Trao thư của Thủ tướng về việc lùi thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Trao thư của Thủ tướng về việc lùi thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Thủ tướng đề nghị lùi Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị lùi Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng đề nghị lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN

Điều chỉnh thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan

Điều chỉnh thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan

Đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng

Đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian họp Cấp cao ASEAN 36

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian họp Cấp cao ASEAN 36

Covid-19: Điều chỉnh thời gian họp Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 đến cuối tháng 6/2020

Covid-19: Điều chỉnh thời gian họp Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 đến cuối tháng 6/2020

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian họp Cấp cao ASEAN 36

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian họp Cấp cao ASEAN 36