Thông báo điều chỉnh thời gian hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan

Trao thư của Thủ tướng về việc lùi thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Trao thư của Thủ tướng về việc lùi thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Thủ tướng đề nghị lùi Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị lùi Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng đề nghị lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN

Điều chỉnh thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan

Điều chỉnh thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan

Đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng

Đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian họp Cấp cao ASEAN 36

Covid-19: Điều chỉnh thời gian họp Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 đến cuối tháng 6/2020

Việt Nam đề nghị điều chỉnh thời gian họp Cấp cao ASEAN 36

Cuba luôn sát cánh cùng VN vượt qua thời khắc đau thương