Tạo động lực phát triển toàn diện xã Bình Lộc

Tạo động lực phát triển toàn diện xã Bình Lộc

Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa hoàn thành việc lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bình Lộc tỷ lệ...