Buổi chiều ở Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân

Buổi chiều ở Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân

Hạ sĩ trẻ đoạt giải Nhất Hội thi Phòng hóa Quân khu 7

Hạ sĩ trẻ đoạt giải Nhất Hội thi Phòng hóa Quân khu 7

'Đại đội gang thép' trên quê hương Quảng Bình

'Đại đội gang thép' trên quê hương Quảng Bình

'Đại đội gang thép' trên quê hương Quảng Bình

'Đại đội gang thép' trên quê hương Quảng Bình

Khi quân dự bị 'xung trận'

Khi quân dự bị 'xung trận'

Lần đầu thi giảng dạy chính trị đã đạt giải nhất

Lần đầu thi giảng dạy chính trị đã đạt giải nhất

Lính 'ngụ nông' vượt nắng, hăng say luyện rèn

Lính 'ngụ nông' vượt nắng, hăng say luyện rèn

'Bếp củi ĐT18' tiện lợi trong phòng chống bão lụt

'Bếp củi ĐT18' tiện lợi trong phòng chống bão lụt

Bí quyết để bộ đội làm tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn

Bí quyết để bộ đội làm tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn

Hai đối tượng dàn cảnh cướp giật tiệm vàng như thế nào?

Hai đối tượng dàn cảnh cướp giật tiệm vàng như thế nào?

Đồng đội trong trái tim nữ quân nhân 16 tuổi

Đồng đội trong trái tim nữ quân nhân 16 tuổi

Sống là phải cống hiến

Sống là phải cống hiến

Hiệu quả từ chương trình truyền thanh nội bộ

Hiệu quả từ chương trình truyền thanh nội bộ

Đời thường của anh hùng 'phi công nông dân'

Đời thường của anh hùng 'phi công nông dân'

Sống mãi trong trái tim đồng đội

Sống mãi trong trái tim đồng đội

Chuyện tình dưới chân núi Bồ Bồ

Chuyện tình dưới chân núi Bồ Bồ

Sai đâu sửa đấy ngay trên thao trường

Sai đâu sửa đấy ngay trên thao trường