'Mua bán thận', nhiều bị cáo chuẩn bị hầu tòa

'Mua bán thận', nhiều bị cáo chuẩn bị hầu tòa

Bị cáo buộc lén lút đưa rất nhiều người ra nước ngoài cắt ghép thận trái phép nhằm thu lợi bất chính, Tôn...
Trở thành bà trùm buôn bán tạng người xuyên quốc gia sau khi ghép thận

Trở thành bà trùm buôn bán tạng người xuyên quốc gia sau khi ghép thận

Từ bệnh nhân trở thành bà trùm đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Từ bệnh nhân trở thành bà trùm đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Sắp xử bà trùm đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Sắp xử bà trùm đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Tôn Nữ Thị Huyền- 'bà trùm' đường dây mua bán bộ phận cơ thể người là ai?

Tôn Nữ Thị Huyền- 'bà trùm' đường dây mua bán bộ phận cơ thể người là ai?

Tôn Nữ Thị Huyền - 'bà trùm' đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Tôn Nữ Thị Huyền - 'bà trùm' đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Tìm bị hại trong vụ mua bán bộ phận cơ thể người

Tìm bị hại trong vụ mua bán bộ phận cơ thể người