Tách bạch quản lý tiền chứng khoán: Lại xin lỗi hẹn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Theo quy định, tháng 10 này sẽ là thời hạn cuối cùng để thực hiện việc quản lý tách bạch tiền gửi chứng khoán của NĐT tại các ngân hàng song dường như một lần nữa các CTCK lại kêu khó để lần lữa thực hiện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=87851