Tác dụng của chấm đen cạnh camera sau của iPhone

Dùng iPhone nhiều năm nay, chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại để làm gì?

Theo Diễm Linh/Tiền Phong

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tac-dung-cua-cham-den-canh-camera-sau-cua-iphone-1979337.html