Ta học, tây học

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Lứa tuổi các cháu như những chồi non đang phát triển, phải tạo điều kiện để các cháu phát triển được tự nhiên nhất, không thể bắt các cháu học theo lối tư duy của người lớn là nhồi nhét đủ thứ kiến thức vào đầu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/51419/default.aspx