Suy tư về “ngôi làng lớn” Hà Nội

    Gốc

    (HNMĐT) - Thực tế Hà Nội xưa từng là một ngôi làng rộng lớn, cho đến nay, dù đang trên đà công nghiệp hóa thì cả vùng ngoại thành rộng lớn cũng còn là những khu vườn và điển hình là mặt nước hồ ao. Hà Nội không thể sống nếu không có một vành đai vườn, ao rộng lớn như thế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/149492