Suy nghĩ táo bạo của hai cô gái "sống toàn cầu"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Khái niệm "công dân toàn cầu" không phải điều to tát với Ứng Ngọc Anh, Phạm Điệp Giang - hai cô gái thuộc thế hệ 8x, những người đang hướng đến một phong cách sống mới phù hợp với thời đại mà mình đang sống: thời toàn cầu hóa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=74712