Sun Việt Nam ra mắt

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 12/11/2008, tại Hà Nội, tập đoàn Sun Microsystems đã chính thức khai trương công ty Sun Việt Nam.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12104&chnlid=16&t=pcolarticle