Sức sống của mô hình 'xứ đạo 3 không'

    1 liên quanGốc

    Có thể nói, mô hình 'xứ đạo 3 không' phát triển ở nhiều giáo xứ thời gian qua được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả.

    Linh Anh

      Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/video/suc-song-cua-mo-hinh-xu-dao-3-khong-82485.htm