Sửa vốn điều lệ của 2 ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank).

Sửa vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)

Sửa vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank)

Cụ thể, tại Quyết định số 1958/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ quy định tại Mục 4 Giấy phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 do Thống đốc NHNN cấp cho MSB và Khoản c Điều 1 Quyết định số 68/QĐ-NH ngày 08/6/1991 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho MSB thành: Vốn điều lệ của MSB là 19.857.500.000.000 đồng.

Tại Quyết định số 1957/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ quy định tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0026/NHNN-GP ngày 22/8/1992 của Thống đốc NHNN cấp cho Nam A Bank và Khoản c Điều 1 Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/8/2022 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Nam A Bank thành: Vốn điều lệ của Nam A Bank là 8.464.346.610.000 đồng.

MSB và Nam A Bank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên./.

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/sua-von-dieu-le-cua-2-ngan-hang-102221128093346211.htm