Sữa nhiễm melamine: Người tiêu dùng là nạn nhân của sự hám lợi và quản lý tắc trách

    Gốc

    Hanoinet - Sau khi Trung Quốc phát hiện 22 công ty sữa có chất melamine, cơ quan chức năng quản lý chất lượng ở Việt Nam mới tá hỏa đồng loạt thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa trên cả nước.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=98174