Sửa lại cho đúng

    Gốc

    Hanoinet - Trên trang chuyên đề bất động sản của báo điện tử ktdt.com.vn ngày 10/9/2008 có đăng lại bài của báo Đầu tư nhan đề " Vốn cho BĐS : Phải huy động từ nhiều nguồn vốn". Sau khi phát hành đã phát hiện một chi tiết sai.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=93970