Sửa đổi chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

    Báo Văn hóa
    Gốc

    (VH)- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT cùng các cơ quan liên quan khẩn trương dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định số 289/QĐ-TTg về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15.8.2009.

    Theo Quyết định số 289/QĐ-TTg, Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ: cấp bằng tiền tương đương 5 lít dầu hỏa/năm cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới; điều chỉnh mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo từ 80.000 đồng/người/năm lên 130.000 đồng/người/năm... P.V Theo Quyết định số 289/QĐ-TTg, Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ: cấp bằng tiền tương đương 5 lít dầu hỏa/năm cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới; điều chỉnh mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo từ 80.000 đồng/người/năm lên 130.000 đồng/người/năm...

    Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/doisong/18792.vho